2018-06-11 12:11Nyheter

Varas företagare har tyckt till om företagsklimatet

null

Varas företagare har svarat på den enkät som Svenskt Näringsliv årligen skickar ut för att mäta det lokala företagsklimatet. Jämfört med förra årets enkätresultat förbättrar sig Vara på samtliga frågor förutom tre som är oförändrade. Den största förbättringspotentialen enligt företagarna finns i en ökad förståelse för företagande hos politiker och tjänstemän, snabbare handläggningstider, fler bostäder, ökad samverkan mellan skola och näringsliv samt förbättrad kompetensförsörjning.

- Allt sedan Svenskt Näringslivs påbörjade den här mätningen i början på 2000-talet har det lokala företagsklimatet i vårt område ansetts bra. Det är glädjande att det är så och vi är måna om att fortsätta så, men det går alltid att bli bättre och den prioriteringslista som uttrycks av företagen ligger i linje med vår egen,säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander. 

Vid en översyn av handläggningstider under 2017 kunde konstateras att Vara kommun snittar på en handläggningstid av exempelvis ett bygglov på halva den tid som lagstiftaren kräver. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att en bygglovsprocess innehåller moment som inte går att hoppa över i syfte att vara snabb. Dit hör t ex utskick till grannar, tid för överklaganden och så vidare. Sådant som hör till det faktum att vi verkar i en demokrati där flera parter har rätt att uttrycka sin åsikt.

- För att ytterligare kunna höja kvalitén på handläggningen kommer de företag som har avslutande ärenden hos kommunen inom sju olika myndighetsområden att följas upp genom en enkät. På så sätt kan vi komplettera Svenskt Näringslivs attitydundersökning med en undersökning som riktar sig direkt till de företag som har haft med kommunen att göra i ett specifikt ärende, säger näringslivschef Johanna Forslund Kullander.

När det gäller samverkan mellan skola och näringsliv så sker det på många olika sätt.

- Teknik College på Lagmansgymnasiet är ett sammanhang och olika studiebesök av elever på företag en annan, fortsätter Johanna Forslund Kullander, och nämner bland annat att LRF varje år arrangerar studiebesök på något av lantbruken i kommunen för elever i årskurs åtta.

- Ett helt nytt område som bygger på samverkan mellan skolan och det lokala näringslivet är införandet av gymnasial lärlingsutbildning på Lagmansgymnasiet där skolan står för utbildningen och företagen för betalda lärlingsanställningar, en lösning som det finns många vinnare i, säger Johanna Forslund Kullander.

Från och med kommande läsår återinförs lagstadgad prao för elever i årskurs 8 och sedan även årskurs 9. Förhoppningsvis leder det både till att eleverna får en inblick i arbetslivet men också att det är ett bidrag till en långsiktig kompetensförsörjning för företagen i området.

Grunden för att Vara långsiktigt ska kunna utvecklas är att privata och offentliga aktörer verkar tillsammans. I höst sjösätts både ett Arbetsmarknadsråd och ett Näringslivsråd i syfte att arbeta tillsammans kring frågor som skapar fortsatta möjligheter för utbildning och sysselsättning lokalt.

- Utveckling sker i samverkan och genom förståelse mellan olika inblandade aktörers behov och uppdrag, understryker Fredrik Nelander.

För mer om Svenskt Näringslivs undersökning:

http://www.foretagsklimat.se/vara

Kontaktperson Johanna Forslund Kullander, tillväxt- och  utvecklingschef, tfn 0512-310 88


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar- I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Stina Arvidsson
Kommunikatör
Stina Arvidsson
Maria Joelsson
Kommunikationschef
Maria Joelsson
Malin Körling
Kommunikatör
Malin Körling