2021-10-13 11:42Nyheter

Vara stationshus får upprustad insida

Vara stationshus får en upprustad insida med fokus på återbruk och trygghetVara stationshus får en upprustad insida med fokus på återbruk och trygghet

Varas stationshus är inte bara ett resecentrum utan även ett konstverk, en arbetsplats och en mötesplats för både resenärer och invånare. Det är en plats att vara på, att vara på väg till och att ibland lämna bakom sig. Det är en plats som samlar många i olika åldrar och med olika förväntningar och syften.

Efter medborgardialoger i olika former under 2019 så som workshops, intervjuer på plats, synpunktsinlämning via Facebook och Bättre Vara så är det nu dags för att fräscha upp insidan. Fokus är på det som framkommit som viktigast för platsens besökare, det vill säga på en trygg och välkomnande miljö.

Katharina Grosse, konstnären bakom Stationshusets yttre gestaltning, uttryckte i en intervju inför invigningen 2012 ”Alla kliver ju inte av i Vara. Men Blue Orange kanske gör att fler be stämmer sig för att göra det”. Information om Blue Orange via Statens konstråd.

Arbetet startar måndag,18/10. Renoveringens väntas ta omkring fyra veckor, under den tiden kommer väntsalen hållas stängd.


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.