2022-11-25 12:30Nyheter

Vara kommun placerar sig väl i nytt hemtjänstindex

En bild där en ser att en yngre person åller om armen på en äldre person. En bild på Vara kommuns socialchef Sverker Andersson.Vara kommun placerar sig på 24:e plats i det nya Hemtjänstindexet, en placerings om gläder bland andra socialchef Sverker Andersson.

Vara kommun ligger på 24:e plats i den nya rankingen, Hemtjänstindex. Ett index som med fokus på bemötande och respekt jämför alla kommuner i Sverige.

– Det är verkligen roligt att hemtjänsten i Vara får ett så bra resultat. Särskilt som det är en sammanvägning av flera undersökningar där både omsorgen och vården finns med. Våra hemtjänstenheter har ett stort engagemang för sitt arbete, säger Sverker Andersson, socialchef i Vara kommun.

SPF Seniorerna och Svenskt kvalitetsindex har i dagarna släppt en helt nytt rankingindex för hemtjänsterna i alla Sveriges kommuner. Tyngdpunkten för indexet är att brukarna är nöjda och att de upplever att personalen har ett respektfullt bemötande.

Vara kommun landar på plats 24 av 290.

Anna Benholm, enhetschef för hemtjänsten i Vara och Stora Levene, lyfter fram personalens engagemang och arbetsglädje som en av nycklarna till placeringen.

– Vi har fantastiska medarbetare och vi som chefer försöker på alla sätt ge vårt stöd och stimulera utveckling av verksamheten. Vi samarbetar också mycket mellan våra enheter och det finns ett stort engagemang för våra brukare och en arbetsglädje som jag tror påverkar vårt resultat, säger hon.

Ulf Genitz, avgående ordförande i socialnämnden, tycker att resultatet är extra starkt sett i ljuset av pandemin.

– Jag är väldigt imponerad av våra medarbetare och chefers insatser, att vi får ett så bra resultat trots att vi gått igenom svåra tider med alla utmaningar som pandemin medfört, säger han.

Rankingen baseras på sammanlagt ett 70-tal nyckeltal inom 18 kvalitetsområden. Sammanställningen bygger på öppna jämförelser, Socialstyrelsens statistik och mätningar samt granskning av informationen på kommunens hemsidor. Konstruktionen av indexet har gjorts i samarbete med Borås högskola och forskningsinstitutet Rise.Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har cirka 1 300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Sandra Hultman
Kommunikatör
Sandra Hultman