2017-11-24 13:30Nyheter

Vara kommun på besök i Namibia

null

I våras hade Vara kommun besök av politiker och ledande tjänstemän från Oranjemund Town i Namibia, för att diskutera möjligheter till samverkan inom olika demokratifrågor. Diskussionerna fortsätter nu i Namibia där kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander, oppositionsråd Gabriela Bosnjakovic, kommundirektör Anna Cederqvist och kommunens internationella strateg Helena Torsell befinner sig sedan i lördags.

Varas kommunledning har blivit mycket väl mottagna och fått en fördjupad insikt i de utmaningar och möjligheter som Oranjemund står inför. Gruvbolaget Namdeb har hittills ansvarat för all service så som skolor sjukvård och bostäder med mera och nu ska infrastruktur och service överföras till kommunen. Det innebär att en organisation behöver byggas upp och ekonomiska förutsättningar tas fram för detta. Utmaningar finns även i det arbete som måste göras vad gäller planläggningar för nya bostads- och industriområden. Intressant är också att hållbarhet är återkommande och vägledande i stadsplaneringen och utveckling av kommunens verksamheter. "Det är mycket intressant med nya perspektiv och jag kan konstatera att det finns likartade utmaningar i båda kommunerna" säger Fredrik Nelander, kommunstyrelsens ordförande. 

Fakta om Oranjemund
Oranjemund ligger i sydvästra hörnet av Namibia, alldeles vid gränsen till Sydafrika. Fram till 2011 var Oranjemund en stängd stad med cirka 4000 invånare till följd av att man här gjort stora fyndigheter av diamanter. Staden innehades av företaget Namdeb som ägde det mesta av infrastruktur och fastigheter. Invånarna försågs med fritt boende, vatten och elektricitet. 2011 utropade regeringen i Namibia Oranjemund som en fri stad. Därefter har invånarna genom val utsett de lokala myndigheterna. Idag har Oranjemund mellan ca 10000 invånare. Den strategiska utmaningen framåt är att uppnå en mer diversifierad, ömsesidig framtid där Oranjemund utvecklas genom men även bortom diamantarvet.


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar- I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Stina Arvidsson
Kommunikatör
Stina Arvidsson
Maria Joelsson
Kommunikationschef
Maria Joelsson
Malin Körling
Kommunikatör
Malin Körling