2021-11-19 12:35Nyheter

Vara firar barnkonventionens dag

Barnkonventionens födelsedag firas den 20 november. För att uppmärksamma det arbetar eleverna på låg-, mellan- och högstadiet samt grundsärskolan och gymnasiet i Vara kommun med material som skolkuratorerna gjort i ordning och som pedagogerna anpassar efter sina elever. Folkhälsorådet har bidragit ekonomiskt så att elevhälsan har kunnat köpa in material från Unicef och My human rights, i form av boxar, som grund till materialet som sedan skolkuratorerna gjort.

­– Det är viktigt att barnen får kunskap som sina rättigheter, säger Felicia Ohlin, skolkurator.

De fyra viktigaste delarna i Barnkonventionen är: alla barn har samma rättigheter och lika värde, barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn, alla barn har rätt till liv och utveckling, alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Barnkonventionen blev lag i Sverige 1 januari 2020.

– Vi uppmärksammande det förra året på skolorna i kommunen och alla var jättepositiva. Vi hoppas att det ska bli återkommande aktiviteter varje år, säger Felicia Ohlin.

Eftersom födelsedagen infaller på en lördag i år har pedagogerna fått välja att arbeta med konventionen veckan före eller veckan efter. Eleverna har fått arbeta med materialet i klasserna och på Lagmansgymnasiet och högstadieskolorna blir det bland annat fika och aktiviteter i caféerna.


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.