2021-01-18 08:34Nyheter

Uppföljning av medborgarlöfte 2020

null

Sedan flera år tillbaka har polisen och Vara kommun årligen tecknat ett medborgarlöfte. Nu har insatserna för år 2020 följts upp.

Medborgarlöftet innehåller olika punkter som polis och kommun, var för sig och i samverkan, lovar medborgarna att genomföra under året. Syftet är att öka trygghetskänslan och minska brotten i kommunen.

De fokusområden som pekades ut 2020 var:

  • Otrygga miljöer i centrala Vara samt vid skolor och fritidsgårdar i hela kommunen.
  • Narkotika och andra droger främst bland ungdomar.
  • Bostadsinbrott och skadegörelse.

Under 2020 har polisen och Vara kommun bland annat:

  • Patrullerat de särskilt utsatta områdena, Badhusparken och Resecentrum, vid över 50 tillfällen.
  • Genomfört spontanbesök på skolor och fritidsgårdar under 25 tillfällen.
  • Varit mer aktiv med trafikkontroller för att förhindra droganvändning.
  • Som en del av det drogförebyggande arbetet genomfört hundsök efter narkotika på skolorna.
  • Infört kameraövervakning på Alléskolan i Vara och tagit beslut om att kameraövervakning även kommer att uppföras på Resecentrum/stationshuset.

- Medborgarlöftet är ett gott exempel på hur vi genom samverkan kan skapa ett tryggare samhälle. Det är glädjande att se att det under 2020 har genomförts flera olika insatser som ger resultat redan nu, men som vi också bygger vidare på i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet framåt, säger Lars Gezelius, kommunstyrelsens ordförande. 


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar- I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Stina Arvidsson
Kommunikatör
Stina Arvidsson
Maria Joelsson
Kommunikationschef
Maria Joelsson
Malin Körling
Kommunikatör
Malin Körling