2017-10-05 13:44Nyheter

Uppåt i Lärarförbundets ranking av skolkommuner

null

Vara kommun klättrar många placeringar i årets upplaga av Lärarförbundets ranking över Sveriges bästa skolkommun. Från plats 201 i fjolårets ranking till plats 115.

– Jag är stolt över att få leda en verksamhet där vi utgår från ledorden ”vi gör varandra bra” och genom dem använder våra kompetenser på bästa möjliga sätt. Det är glädjande att idag kunna konstatera att Vara kommun på två år höjt sig i Lärarförbundets ranking från plats 241 år 2015 till plats 115 år 2017. Vi vet vilka våra styrkor är och ska bygga vidare på dem för att i framtiden kunna erbjuda våra barn och elever en ännu bättre utbildning där alla ges möjlighet att nå sin fulla potential, säger Yvonne Kjell, bildningschef Vara kommun.

– Vi har fått ett bra genomslag på satsningarna gällande lärarnas löner vilket lett till att antalet utbildade lärare ökat i våra verksamheter. Resultaten går och rätt håll i grundskolan och vi ser även en kraftig resultatökning gällande gymnasiedelen med Lagmansgymnasiet, vilket är oerhört glädjande. Jag är stolt över vår verksamhet och all personal, säger bildningsnämndens ordförande Carl-Uno Olsson.

Årets ranking genomfördes för sextonde gången. Bäst i landet för fjärde året i rad är Vellinge kommun. Rankingen baseras på tretton olika kriterier som Lärarförbundet tycker är viktiga för att bedöma skolans arbetsförutsättningar och resultat. Kriterierna är:

 • Resurser till undervisningen.
 • Utbildade lärare.
 • Lärartäthet.
 • Friska lärare.
 • Lärarlöner.
 • Kommunen som avtalspart.
 • Andel barn i förskola.
 • Betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9.
 • Betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna, Likvärdighetsindex.
 • Andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9.
 • Andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till Likvärdighetsindex.
 • Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 3 år.
 • Andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier.

Du kan läsa mer om rankingen här.


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar- I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Stina Arvidsson
Kommunikatör
Stina Arvidsson
Maria Joelsson
Kommunikationschef
Maria Joelsson
Malin Körling
Kommunikatör
Malin Körling