2021-11-03 08:46Nyheter

Smidigare parkering i Vara

Snart blir det smidigare att parkera på torget i Vara. I samband med att den nordvästra delen av Stora Torget i Vara asfalteras kommer de nya parkeringsrutorna som målas upp förses med dubbla linjer. Det här innebär att kommer bli någon decimeters mellanrum mellan parkeringsrutorna. Genom att måla rutorna på det här sättet minskar risken för att bilar parkeras så nära varandra att man riskerar dörruppslag eller att någon hindras att komma in i sin bil.

Åtgärden innebär dock inte att det blir färre parkeringsplatser. Varje bil får lika mycket utrymme som i den äldre målningen, men den nya målningen vägleder föraren att parkera mitt i det disponibla utrymmet.


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.