2023-12-06 12:53Nyheter

Så funkar plus och minus i kommunens budget

Man med brunt kort hår, glasögon och blå skjorta.Ekonomichef Jonas Bredenberg förklarar hur kommunens budget fungerar.

Hur funkar plus och minus i kommunens budget? Ekonomichefen Jonas Bredenberg reder ut och svarar på frågor.

Kommunen förväntas göra ett överskott som är 44 miljoner kronor bättre än budget. Vad beror det på?

– Det beror på allt som händer i vår omvärld just nu med hög inflation och nedgång i konjunkturen som försvårar planeringen. Den största utmaningen är att bedöma hur stora skatteintäkterna kommer att bli men även kostnaderna är svåra att förutspå.

 

Varför är kommunens ekonomi så ansträngd nästa år?

– Det beror framförallt på den höga inflationen som innebär att vi får mindre för pengarna. Kommunen har en pensionsskuld som är ett löfte till framtida pensionärer att betala ut pension. För att en framtida pensionär ska få lika mycket för pengarna som den som har pension idag, behöver vi sätta av mer pengar till vår skuld och det har gjort att våra pensionskostnader ökat kraftigt.

 

Varför kan vissa verksamheter behöva spara pengar om kommunen som helhet förväntas göra ett överskott?

– För att kommunens totala budget ska gå ihop krävs att nämnderna håller sina budgetar och ibland innebär det att vissa verksamheter måste spara. Om vi får ett överskott på totalen i år och använder det i en verksamhet så innebär det att kostnaderna är för höga i den verksamheten nästa år. Då måste vi göra snabba neddragningar och får en ryckighet i planeringen som inte är bra för vare sig vår personal eller de vi är tillför.

 

Går det inte att använda ett överskott till specifika verksamheter året därpå?

– Nej, kommunen får enligt lagstiftningen inte flytta med sig ett överskott från ett år till ett annat. Inför varje år har vi en viss summa pengar som vi kan göra verksamhet av. Överskottet är bra eftersom det innebär att vi inte behöver låna lika mycket och det gör att vi kan fortsätta leverera en god välfärd på sikt.


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har cirka 1 300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.