2021-02-25 09:23Nyheter

Renovering av Nästegårdsskolan och Alléskolan

null

Alléskolan i Vara och Nästegårdsskolan i Kvänum ska renoveras. Det har bildningsnämnden beslutat. 

Beslutet innebär att Nästegårdsskolan och Alléskolan under de närmaste åren kommer att genomgå omfattande renoveringar och ombyggnationer.

För Nästegårdsskolan handlar det bland annat om nya grupprum, lärararbetsrum och en större fritidsgårdsyta. De praktiska och estetiska ämnena samlas dessutom i en byggnad.
För Alléskolan handlar det bland annat om byggnation av en ny trä- och metallslöjdsal samt renovering/ombyggnation av lokalerna för musik, bild, textilslöjd och hem- och konsumentkunskap. Renoveringar och ombyggnationer för att bland annat skapa grupprum och fina samlingsytor kommer dessutom att genomföras på huvudbyggnaden.

– Underhållet på båda skolorna är eftersatt och lokalerna är inte anpassade efter dagens och framtidens behov. Diskussioner om renovering har pågått i många år och det känns väldigt bra att vi nu har kommit till en punkt där vi tryckt på knappen för att starta, säger bildningsnämndens ordförande Peter Jonsson.

Nästa steg
Tekniska förvaltningen får nu i uppdrag att börja planera och projektera för arbetet på de båda skolorna. Ambition är att byggstart kan ske sent under året för båda skolorna.
Ombyggnationen förväntas ske på ett sådant sätt att undervisningen fortsatt kan pågå på skolorna.

Någon utredning av upptagningsområden, som var en del av förstudien, kommer däremot inte att genomföras.


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar- I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Stina Arvidsson
Kommunikatör
Stina Arvidsson
Maria Joelsson
Kommunikationschef
Maria Joelsson
Malin Körling
Kommunikatör
Malin Körling