2023-06-26 07:46Nyheter

Renovering av Nästegårdsskolan igång

Entré i två våningar in till skolan med trappor och en ramp framför.Renoveringen av Nästegårdsskolan är igång. Invändigt byts allt ut och det kommer bland annat att byggas nya entréer.

Nästegårdsskolan i Kvänum ska renoveras och byggas om. Arbetet påbörjades i april och går allt enligt plan ska hela arbetet vara klart till sportlovet 2025.
   – Vi börjar med salarna för slöjd, musik och hem- och konsumentkunskap. Vi blåser i princip ut allt och gör nytt, säger projektledaren Andreas Engelin.
 
Projektet delas in i två etapper, varav den sista delas in i ytterligare två delar, A och B. Etapp 1 som nu är igång omfattar slöjdsalarna, hem- och konsumentkunskapen och musiksalen.
– Det kommer att bli en ny entré som blir två våningar hög bland annat för att vi ska bygga ett teknikrum för den nya ventilationen, förklarar Anderas Engelin.
Det kommer också att bli nytt värmesystem, nya ytskikt, nya fönster och fasaden kommer att ändras en del.
– Vi kommer att behålla tegelväggarna men det kommer också att bli svart fasad i trä, säger han.
Logistik och säkerhet
Eleverna på skolan kommer att ha slöjd i gamla brandstationens lokaler under tiden som arbetet pågår. Det beräknas vara klart till sportlovet 2024.
– Den stora utmaningen är logistiken och säkerheten eftersom det är pågående verksamhet i och i nära anslutning till arbetsområdet och att vi ska göra flyttarna under loven, säger Engelin.
Entréer och grupprum
När etapp 1 är klar påbörjas etapp 2A som omfattar halva huskroppen där eleverna i förskoleklass upp till sexan har sina lektioner. Den första delen består av ena längan fram till vinkeln där det kommer att byggas en ny huvudentré med kapprum. Klassrummen kommer också att få en ny entré ut mot skolgården, kapprum och på baksidan byggs det ut totalt sex grupprum. När det är klart väntar den andra halvan av längan i etapp 2B. Även fritids som finns i ena längan kommer att renoveras. Det kommer också att bli ny ventilation, värmesystem, nya ytskikt, fönster och fasaden renoveras precis som i huskroppen i etapp 1.
Under tiden som etapp 2A och 2B pågår kommer de elever som berörs ha sin undervisning i gymnastiksalen där det ska inrättas flera klassrum tillfälligt. Idrottslektionerna flyttas till Swegonhallen.


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har cirka 1 300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Sandra Hultman
Kommunikatör
Sandra Hultman