2020-03-18 11:46Nyheter

Öppet brev till Varas kommuninvånare

null

Effekterna av det nya coronaviruset, covid-19, påverkar oss alla på olika sätt. Vara kommun har sedan ett par veckors tid gått in i ett beredskapsläge där vi planerar för att rusta våra verksamheter för att kunna leverera servicen till invånare och brukare, näringsliv och besökare så bra som möjligt.

Vad gör Vara kommun?

Vara kommun har startat igång en krisledningsgrupp som leds av kommundirektören. Kommunen agerar på de riktlinjer och beslut som fattas av myndigheter eller politiska beslut.

En plan håller på att uppdateras vad gäller personalbemanningen i ett ansträngt läge. Vi klarar i nuläget att leverera i princip all service, men vi planerar också för att kunna hantera situationer där fler är sjuka samtidigt.

Vi tar också beslut som ligger i linje med de riktlinjer och rekommendationer som kommer nationellt ifrån. Exempelvis har vi senarelagt invånarträffen i som skulle äga rum i mars.

För dig som kommuninvånare

Det viktigaste du som kommuninvånare kan göra nu är att bidra till minskad smittspridning. Det gör du genom att vara noga med din handhygien, respektera besöksförbudet inom omsorgen och stanna hemma från jobbet om du är sjuk. Om dina barn är sjuka ska de stanna hemma från skolan eller förskolan, även vid lindriga symtom.

För dig som är frisk och symtomfri finns det fler sätt att bidra till ökad trygghet i din omgivning. Vi känner alla oro i olika grad, men kanske vet du någon som är ännu mer orolig och som har det extra besvärligt? Då kan en enkel insats göra stor skillnad.

  • Om du har en äldre person i din närhet som kanske inte har tillgång till samma snabba, uppdaterade information som du har – ta dig några minuter och förklara vad som händer i världen och i vår kommun. Kanske kan du köpa en extra kasse mat när du ändå ska till affären?
  • Har du en granne eller bekant som inte pratar svenska – hjälp om möjligt till att översätta det som våra myndigheter och vi i kommunen berättar.
  • I en tid då besök och fysiska möten begränsas – fortsätt att hålla kontakten och sträck ut en hjälpande hand genom telefonen och andra kanaler.
  • Vi vill påminna om vikten av att vara källkritisk när man tar del av information som sprids, till exempel i sociala medier. Tänk också på att inte sprida information vidare som inte är bekräftad eller kommer från en säkerställd källa.
  • Vi gör också vårt bästa för att nå dig som kommuninvånare med korrekt och relevant information så snabbt som möjligt. Informationen uppdateras dagligen på vår webbsida.

Vi vet att initiativ som dessa redan tas i vår kommun. Det vi vädjar om är en fortsatt omtanke och ett ännu större stöd oss kommuninvånare emellan, både för att öka tryggheten och minska smittspridningen.

Vara kommuns medarbetare och ledning tar ansvar

Som Vara kommuns ledare lovar vi att ta vårt ansvar och agera för bästa möjliga hantering av situationen. Vi har en fantastisk personal som just nu arbetar extra hårt, särskilt inom skola och omsorg men även i andra verksamheter. Våra medarbetare är vana vid att hålla huvudet kallt och hjärtat varmt, fötterna igång och händerna rena, och just nu gör de bragdinsatser.

I Vara kommun gör vi varandra bra – det är nu dags för oss alla att göra ännu mer av det – varje dag.

Anna Cederqvist
Kommundirektör, Vara kommun

Gabriela Bosnjakovic
Kommunstyrelsens ordförande, Vara kommun


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar- I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Stina Arvidsson
Kommunikatör
Stina Arvidsson
Maria Joelsson
Kommunikationschef
Maria Joelsson
Malin Körling
Kommunikatör
Malin Körling