2023-07-04 13:28Nyheter

Mitt i historien och nutiden

Man håller i kartrullar och protokollböcker. Han står mellan två hyllor med arkivmaterial i pärmar, backar och kartonger.Jörg Siewert är arkivarie på Vara kommun. För tid och evighet är det som gäller på hans arbetsplats.

På Jörg Siewerts arbetsplats är det noga med temperaturen och luftfuktigheten. Det ska alltid vara mellan 18 och 20 grader och fuktigheten vara mellan 30 och 40 procent. 
Det är ett absolut krav, precis som ordning och reda.
– Vi har ungefär 3,5 miljoner papper här. De äldsta är från 1600-talet, säger Vara kommuns arkivarie Jörg Siewert.
 
På Torggatan 22 i Vara, i källaren under husen som kallas för Senap och Ketchup, finns kommunens arkiv. Förutom dokument på papper finns det även bland annat fotografier, glasplåtar, diabilder, kartor och inspelningar. Det mesta är allmänna offentliga handlingar. Det betyder att vem som helst kan komma och ta del av dem.
– En del som ska renovera sitt hus hör av sig och undrar om vi har foton på hur det sett ut tidigare och olika dokument som rör fastigheten, säger Jörg Siewert.
Andra skickar frågor till arkivet om slutbetyg från gymnasiet, vaccinationer, saker som rör släktforskning med anknytning till kommunen, forskare på universitet och högskolor som söker efter specifik information i sitt arbete och hembygdsforskare som vill veta mer om exempelvis byskolor som fanns i kommunen på 1800-talet.
– Variationen är väldigt stor. Vi brukar få runt 900 förfrågningar per år och tar emot ungefär 500 besökare, säger Jörg som arbetar tillsammans med tre personer i arkivet. 
 
Digitalisering
Det finns också åtta personer till som arbetar med digitalisering av handlingarna. Med hjälp av specialscannrar läser de in gamla dokument och fotografier. Handlingar som betyg ska indexeras efter personen som berörs så att de blir sökbara. Böcker med protokoll från exempelvis småkommuner som numera ingår i Vara kommun ska transkriberas. Det innebär att de skriver av texten i boken i ett dokument i datorn så att det blir digitalt, sökbart och lättare att läsa. Äldre handstilar och stavningar kan vara en utmaning att tyda. Många av de digitaliserade handlingarna och fotografierna kan man ta del av på hemsidan: webbarkiv.vara.se.
Det finns också handlingar i arkivet som det är sekretess på. De förvaras i ett låst rum.
– Är det någon som exempelvis söker uppgifter om barnhem eller andra sociala verksamheter som fattigvård måste vi göra en sekretessprövning. Ibland kan vi inte lämna ut den alls, andra gånger kan vi stryka över delar som handlar om andra personer innan vi lämnar ut den och andra går bra att lämna ut som de är, förklarar Jörg och tillägger att det måste gå 70 år innan sekretessen släpps. 
 
För tid och evighet
Arkivet delas in i en modern kammare och en historisk kammare. I den sistnämnda finns en del klenoder som kartor från 1700-talet, en bok med sånger från 1600-talet, flera fotosamlingar och en ökänd bok där en lärare antecknat omdömen som fånig, klen sångbegåvning och obegåvad som sina elever. 
I den moderna fylls det hela tiden på årsvis med dokument från kommunens hela verksamhet. Det kan handla om protokoll från kommunfullmäktige, bygglov, upphandlingar, personalakter och beslut tagna i exempelvis bildningsnämnden. Den historiska delen fylls också på med dokument som hittas vid renoveringar, från dödsbo och samlingar som privatpersoner och föreningar lämnar in till arkivet. Det växer med andra ord ett antal hyllmeter varje år. 
– För tid och evighet gäller för allt som läggs in i arkivet, konstaterar kommunarkivarien.


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har cirka 1 300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.