2018-12-19 10:25Nyheter

Med robotar på schemat

null

”Hej hej”, säger den blå lilla roboten glatt. ”Hej Dash”, säger eleverna och ger efter det vidare direktiv till den glada roboten som direkt byter färg på sina dioder och sätter full fart framåt.

– Det är roligt när robotarna dansar, säger Leia Larsson som går i årskurs 2 på Västra skolan.

Med hjälp av en padda programmeras roboten och eleverna bestämmer själva vad Dash ska göra och vart den ska gå. Gör roboten inte som man vill så har man missat något steg i programmeringen. På så sätt lär sig barnen den bakomliggande tekniken och vad som sker om man programmerar på ett visst sätt.

– Eleverna lär sig då logiskt tänkande på ett roligt och kreativt sätt. De lär sig att konstruera instruktioner och att dessa instruktioner eller kommandon i olika kombinationer ger olika resultat. Att deras kommando i ett program kan få en robot att göra vad de har bestämt, berättar läraren Kristin Theng.

VästraParkskolan är även med i Hour of Code, en världsomspännande satsning på datavetenskap. Med hjälp av programmet code.org går eleverna i årskurs 6 ut till de övriga klasserna och hjälper till med programmering. Eleverna håller själva i programmeringslektionen med stöttning av pedagogerna.

Digitaliseringen i skola, förskola och fritidshem sker inom olika områden och har pågått under många år. Från början handlade det om enstaka datorer eller datorsalar för att öka tillgången till digital teknik. Men den stora förändringen kom i samband med en större ändring i läroplansrevidering som gjordes 2011. Jämfört med tidigare läroplaner ökade fokus markant på den digitala tekniken, dess möjligheter och utmaningar. När eleven lämnar grundskolan ska hen ha fått en grund att stå på när det gäller datorer, programmering och förståelse för digitaliseringen i samhället

När digitaliseringen i skolan tog fart på allvar så var Lagmansgymnasiet först ut med så kallat ”En till En”, det vill säga ett digitalt verktyg per elev. Några år senare fick även elever i grundskolan och grundsärskolan samma möjlighet. Tanken med de satsningar som görs är att möta läroplanens krav och ge såväl barn som elever och lärare ökade möjligheter. Det kan ske genom digitala samarbetsytor på nätet och kreativa arenor där exempelvis en redovisning genomförs i form av en film, ett bildspel, en podcast eller liknande.

Även personalen tar del av digitaliseringen, berättar Hannes Berggren, IKT-strateg i Vara kommun:

– När det kommer till administration, betygsättning, närvarohantering och kommunikation med hemmet sker ett ständigt utvecklingsarbete. Målet är givetvis att slutanvändaren oavsett det gäller en elev, en vårdnadshavare eller en lärare ska ha en så samlad, tydlig och renodlad upplevelse som möjligt. Här har vi lite att jobba på och det senaste inom området är att V6-kommunerna undersöker möjligheten till gemensamt elevadministrativt system samt lärplattform.

För barnen på Västra handlar det om en lärande lek. Barnen är utspridda runt en stor världskarta och ett frenetiskt klurande och knapprande pågår. Programmeringen måste nämligen stämma för att den lilla Blue boten, som ser ut som en stor nyckelpiga full med knappar, ska kunna ta sig från Sydafrika till Sverige, med ett inplanerat badstopp vid Victoriasjön.

– Det utvecklar kreativitet och logiskt tänkande på ett roligt sätt. Det utvecklar även deras förmåga att lösa problem Här får de dessutom en dos geografi! Både vi lärare och eleverna tycker att det är väldigt roligt med programmering, säger Pia Evertsson, IT-utvecklare på VästraPark. 


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar- I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Stina Arvidsson
Kommunikatör
Stina Arvidsson
Maria Joelsson
Kommunikationschef
Maria Joelsson
Malin Körling
Kommunikatör
Malin Körling