2022-12-14 12:33Nyheter

Med människan i centrum på Stjärnmärkta Södergård

Fyra kvinnor som arbetar på äldreboendet Södergård i Vara kommun.Helena Höiås Edlund, Eva Augustsson, Caroline Wall, Mona Larsson och Gabriella Bjuke från demensboendet Södergård i Vara är först med att få diplomeringen Stjärnmärkt som visar att personalen har fördjupad kunskap om bland annat demenssjukdomar.

Se människan bakom demensdiagnosen och gör livet så bra som möjligt. Det är ledord för Södergård, demensboendet som är först ut i kommunen med att få diplomeringen Stjärnmärkt.
 
I juni firade Södergård i Vara kommun. Då blev demensboendet den första i kommunen att få diplomet Stjärnmärkt. Stjärnmärkt är en utbildningsmodell anpassad för särskilda boenden, dagverksamheter, hemtjänst- och biståndshandläggarenheter.
– Diplomet är ett bevis för att medarbetarna fått kunskap om demenssjukdomar samt verktyg att arbeta personcentrerat. Något som Socialstyrelsen betonar vikten av i de nationella riktlinjerna, säger Caroline Wall, enhetschef för demensboendena Södergård och Östergård i Vara kommun.
Ett personcentrerat arbetssätt kräver både att medarbetarna har fördjupad kunskap om kognitiva sjukdomar och symptom men också en bra relation till de boende. Det handlar om att komma ihåg vad varje person tycker om och mår bra av.
– Det viktigaste att tänka på är att se människan bakom sjukdomen. För att kunna bemöta på det bästa sättet krävs både kunskap om sjukdomen och diagnosen. Målet är att stärka självkänslan hos den som drabbats, ge stöd och hjälp så att livet blir så bra det bara kan vilket kräver både empati och intuition, säger Pia Eiderståhl Johansson, en av sju Stjärnmärktinstruktörer inom Socialförvaltningen i Vara kommun och tillägger:
– Det finns inget färdigt recept på hur man ska göra. Bemötandet varierar beroende på personen och situationen.
Alla avdelningar ska Stjärnmärkas För att få behålla diplomet krävs att minst 80 procent av medarbetarna har gått utbildningen och de måste också fortsätta att utbilda ny personal samt utveckla utvalda och prioriterade arbetsområden.
– Vi i Vara kommun satsar på att få alla verksamheter inom äldreomsorgen, inklusive biståndsenheten, rehabenheten och sjuksköteskeenheten, att bli Stjärnmärkta, oavsett om verksamheten har demensinriktning eller inte, säger Caroline Wall och avslutar:
– Vi har nu satt en plan för att ro detta i land och vår förhoppning är att vara klara till sommaren 2025 med alla verksamheter.Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har cirka 1 300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Sandra Hultman
Kommunikatör
Sandra Hultman