2021-10-04 11:45Nyheter

Med lärandet i fokus

André Essebro, bildningschef i Vara kommun.André Essebro, bildningschef i Vara kommun. Fotograf: Martin Frick.

Han är Piteåpôjken som tack vare kärleken hamnade i Vara och som under ett oerhört omtumlande år blev chef över hela bildningsförvaltningen.

André Essebro rör sig hemtamt i Lagmansgymnasiets lokaler när vi ses. Inte så konstigt kanske, innan han blev bildningschef jobbade han just på Lagman som verksamhetschef. Över en kopp kaffe pustar han ut något efter ett intensivt år och en genomförd skolstart.
– Det känns väldigt skönt att uppstarten av höstterminen kunnat genomföras med att alla elever och all personal är på plats i skolorna. Den utdragna pandemin har visserligen gjort mig något luttrad, men framför allt för våra elevers lärande hoppas jag nu verkligen att vi med hjälp av bland annat vaccinet, förbättrade testrutiner i skolorna och fortsatt allmän efterlevnad av aktuella rekommendationer kan få ett läsår med helt öppna skolor, säger André.
Bildningschef är en titel som förpliktigar. Förutom att ha personalansvar för bland annat verksamhetschefer, utvecklingsledare och administrativ personal har även bildningschefen det yttersta ansvaret för styrning och uppföljning samt för utveckling av förvaltningens verksamhet inom ramen för tilldelad budget. På det ska bildningschefen också gärna hinna med att leda och motivera sina medarbetare. I klartext: André Essebro har en del att stå i.
– För egen del är det korta och kanske lite tråkiga svaret att min vardag just nu handlar mycket om ekonomi och organisationsfrågor. Det roligare svaret är vad som händer i förvaltningen i övrigt. Förutom allt vårt ordinarie arbete är mycket annat på gång som jag ser fram emot att både få följa och vara delaktig i. Till exempel ska det tas fram en ny kultur- och fritidsplan, renoveringarna av Allé- och Nästegårdskolan påbörjas, familjecentralen ska startas upp, en förstudie om Lagmansgymnasiets framtida utveckling pågår med mera. En av de stora fördelarna med mitt jobb är att få vara delaktig i många olika typer av frågor och sammanhang.
Den nyblivne 45-åringen, som i grunden är gymnasielärare i samhälls- och religionskunskap, fick efter några år som lärare chansen att prova på rollen som skolledare, en stimulerande och utmanade roll som präglat hela Andrés arbetsliv. Efter en rad andra uppdrag inom skolans värld anställdes André, i januari 2020, som verksamhetschef på Lagmansgymnasiet, ett stenkast från hans bostad. Men efter mindre än sex månader på Lagmansgymnasiet skedde en förändring inom bildningsförvaltningen och André fick frågan om han var intresserad av att bli tillförordnad bildningschef. Det var en överraskande möjlighet och allt för spännande för att tacka nej till. Det visade sig att det var rätt beslut och i början av 2021 tillträdde han permanent som bildningschef i Vara kommun. 
– Arbetet underlättas definitivt av att jag trivs väldigt bra att jobba i Vara kommun med mina kollegor, medarbetare, engagerade politiker och med det verkligt meningsfulla uppdrag vi som bildningsförvaltning har. Jag har nu också förmånen att bo på cykel- och gångavstånd till jobbet vilket rent tidsmässigt är väldigt bra, med den lilla baksidan att jag nu inte riktigt vet hur jag ska hinna med alla podcasts och radioprogram jag tidigare lyssnat på under mitt pendlande.
Vad gör du när du inte jobbar?
– Jag är lyckligt lottat att ha en fantastisk familj med min fru och våra tre barn som är i åldrarna att de detta läsår är prydligt utspridda på alla tre grundskolor inne i Vara. Förutom tid med familjen, fix med huset, varierad framgång med att uppfylla ambitionsnivån gällande egen träning och annat som hör livet till så är jag också en av tränarna i ett av pojklagen i Vara SK. Att sedan allmänt följa med i samhällsdebatten och ibland kunna se en och annan fotbollsmatch på tv tycker jag förgyller tillvaron, avslutar André Essebro.


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.