2024-06-03 08:12Nyheter

Loella i demokratins tjänst

Kvinna med mörkt axellångt hår, klädd i orange tröja och blå byxor håller i en valurna. I bakgrundens syns två gröna valbås.Loella Tandoc Johansson är valsamordnare i Vara kommun. Det är hon som leder arbetet så att alla röstberättigade kan förtidsrösta och rösta på valdagen.

Med jämna mellanrum byts Loella Tandoc Johanssons vanliga arbete med protokoll, handlingar och kallelser ut mot helt andra uppgifter.

– Mitt uppdrag är att ordna så att alla röstberättigade som bor i kommunen kan rösta när det är val till riksdag, kommun, region och till EU-parlamentet och att se till att valet genomförs på ett korrekt sätt, säger valsamordnaren.

 

Valdagen är för många en speciell dag. En del kommer uppklädda och det finns en högtidlighet i att lämna fram sitt röstkort och id-handling till röstmottagarna som prickar av i röstlängden.

Val är en förmån vi har som inte är alla förunnat. Den är något att värna om. Jag ser det nästan som en skyldighet att rösta så att förmånen inte försvinner. Det finns länder där val genomförs med genomskinliga valurnor så vakter med vapen kan se att du röstar rätt, säger Loella.

 

Vallokaler

Vägen fram till valdagen påbörjas drygt ett halvår innan för Loellas Tandoc Johanssons del. Det är en diger lista med punkter som ska bockas av en efter en så att valet rent praktiskt kan genomföras och att det uppfyller alla lagar som finns kring val. Det handlar bland annat om att se till att det finns vallokaler som är tillgängliga så att alla kan komma in i lokalen och att alla kan ta del av informationen om hur man röstar, att det finns valurnor och valbås på plats, beställa material och att all administration och dokument är i ordning inför valet.

 

Röstmottagare

En av de punkter som är direkt avgörande för genomförandet och kräver en del arbete är att få tag på tillräckligt många röstmottagare.

Alla som fyllt 18 år, kan svenska, är ordningsamma och serviceinriktade kan bli röstmottagare. De får inte vara politiskt aktiva utan de ska vara objektiva och opartiska, säger hon.

Det är de som ska se till att allt går rätt till i vallokalerna och svara på frågor hur man gör när man röstar, säkerställa identiteten på den som röstar och pricka av dem i röstlängden där alla röstberättigade finns listade. Röstmottagarna ställer i ordning vallokalen och när valet är genomfört räknar de alla valsedlar och rapporterar in resultatet till länsstyrelsen.

Den 22 maj började förtidsröstningen till EU-valet och då började de första röstmottagarna sina uppdrag. Vi har huvudsakligen förtidsröstning på biblioteket i Vara men vi har också förtidsröstning under en dag i Kvänum och en i Vedum. Andelen som förtidsröstar har ökat under de senaste valen, säger Loella.

 

Noggrannhet

Alla som är röstmottagare måste gå en obligatorisk utbildning för att få bli röstmottagare.

Det är många saker att ha koll på. Bland det viktigaste röstmottagaren måste göra är att granska valkuverten ordentligt innan de läggs i urnan. Detta så väljaren har möjlighet att göra om och göra rätt ifall ett fel upptäcks. Till exempel om det ritats på valkuvertet, lagts i fler än en valsedel eller om valsedeln är vikt, ger hon som exempel på den noggrannhet som alltid gäller i valarbetet.

 

Kansliet

När valdagen är över fortsätter arbetet för Loellas del. De sista förtidsrösterna som skickats till kommunen ska räknas, valets genomförande ska utvärderas, inrapporterade incidenter om exempelvis personer som försökt störa valet ska gås igenom och olika rapporter skickas till länsstyrelsen. Sedan väntar åter arbetet på kommunens kansli med det praktiska genomförandet av kommunfullmäktige och nämndsmöten, en annan typ av uppdrag, fast även de i demokratins tjänst.


Ämnen: Kommunen

Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har cirka 1 300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.