2017-06-16 15:01Nyheter

Kinasamarbete för att öka psykisk hälsa bland ungdomar

null

Organisationen ICLD (Internationells Centrum för Lokal Demokrati) har beviljat ekonomiskt stöd till Vara kommun och Huangshan City i Kina för att samarbeta förebyggande och främjande när det gäller ungdomars psykiska hälsa.

Projektet ”Inclusion in Society- for all youth” är ett tvåårigt projekt som involverar beslutsfattare, politiker, kommunala tjänstepersoner i Huangshan, Kina och Vara, Sverige. Projektet tar sin utgångspunkt i att antalet unga i samhället med psykisk ohälsa ökar.

– Vi kommer under en tvåårsperiod att arbeta fram ett dokument på kommunnivå som stödjer skolan som arena för förebyggande och främjande insatser vad gäller ungdomars psykiska hälsa, säger Åsa Kåryd, utvecklingsledare på Bildningsförvaltningen.

God hälsa och integration
Projektet kommer att fokusera på rätten till god hälsa (FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna) och integration i samhället. Integration och god psykisk hälsa kan tillsammans hjälpa till att framgångsrikt minska utanförskapet.

– En god folkhälsa är viktigt på individnivå såväl som för samhället. Psykisk ohälsa påverkar förmågan negativt att delta och engagera sig i samhället, vilket i slutändan påverkar möjligheterna till demokratiskt inflytande. Ojämlikhet inom psykisk hälsa är ett hinder för uppfyllandet av viktiga mål i samhället, säger Åsa Kåryd.

Projektet startar 1 juli 2017 och kommer att pågå under 2 år. Från Vara kommun är det politiker och tjänstepersoner från Bildningsnämnden och Bildningsförvaltningen samt Tillväxt- och utvecklingsavdelningen som kommer att genomföra projektet.

Vara kommun har samverkat med Huangshan City i Kina sedan 2006 genom olika projekt finansierade via ICLD och Sida. 2012 tecknades ett femårigt vänortsavtal mellan kommunerna.


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar- I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Malin Körling
Kommunikatör
Malin Körling
Stina Arvidsson
Kommunikatör
Stina Arvidsson
Maria Joelsson
Kommunikationschef
Maria Joelsson