2022-10-03 07:48Nyheter

I Vara är sikten längre - verksamhetsutveckling för en mer hållbar kommun

En bild på Vara kommuns kommundirektör Anna Cederqvist. Fotot är tagen på en hög byggnad och hon tittar ut över slätten.Kommundirektör Anna Cederqvist ser fram emot att utveckla organisationen i hållbarhet ur tre perspektiv för att skapa ett än bättre Vara.

Under 1,5 år gör alla anställda i Vara kommun en hållbarhetsresa för att tillsammans skapa ett mer miljömedvetet och socialt hållbart Vara.

Vara kommun har en tradition av att ordna gemensamma kompetensutvecklingsresor för alla anställda. Denna gång sker kunskapsresan på hemmaplan och fokus är social och miljömässig hållbarhet.

– Vi vill stärka våra medarbetares kunskap i att göra hållbara val och inspirera till att göra just det. Genom att skruva på våra beteenden och göra kloka val och prioriteringar skapar vi än bättre service för Varaborna och företagen, säger Anna Cederqvist, kommundirektör.

Varför är verksamhetsutveckling inom hållbarhet ett prioriterat område att utbilda alla medarbetare i?
– Vi tar avstamp i de globala målen som vi har brutit ner till lokala politiska mål.  Vi utgår från en konkret miljöstrategi och snart även en plan för social hållbarhet. Verksamhetsutvecklingen blir en bra arena för att genomföra åtgärder och skruva i förhållningssätt till hållbar utveckling. Vi vill ha alla medarbetare med på resan, det skapar kraft och engagemang. När vi tillsammans förstår vikten och vidden av hållbar utveckling och gör aktiva val och prioriteringar i vardagen, ja då skapar vi skillnad på riktigt , säger Anna Cederqvist.
Hon fortsätter:
– Genom verksamhetsutveckling för all personal och på temat hållbarhet visar vi att Vara kommun menar allvar med hållbar omställning. Det stärker vår attraktivitet som arbetsgivare. Och genom att involvera alla medarbetare visar vi också att alla är värdefulla och bidrar. Det är viktiga signalvärden att sända till alla som arbetar hos oss och till alla som kommer att arbeta hos oss framöver.
Under 1,5 år kommer verksamhetsutvecklingen att pågå. I höst är fokus på grunderna i hållbar utveckling, i vår riktas strålkastaren på miljömässig hållbarhet och nästa höst är fokus på social hållbarhet.
– Agendan innehåller lika mycket social hållbarhet som miljömässig hållbarhet. Vi vet att det finns en del människor i samhället som är i ett utanförskap, vi vill vända på det och välkomna till ett innanförskap, säger Anna Cederqvist.
Innanförskap handlar om att kunna försörja sig själv, ta del av samhällslivet och demokratiska processer och känna tillit till det offentliga.
Social hållbarhet lika viktig

I Vara kommun innebär innanförskap ett värdskap, att hjälpa nya medarbetare in i arbetet, att uppskatta varandra och på det sättet bidra till både kompetensförsörjningen och en god arbetsmiljö.

– Verksamhetsutvecklingen är också ett led i att arbeta utifrån med vår etiska kompass. Vi ska skickliggöra varandra och göra varandra bra. Det betyder att vi ska vara välkomnande, kreativa, helhetstänkande och hållbara, säger Anna Cederqvist.
Vad ser du fram emot att utvecklas inom?
– Jag ser fram emot att utmana mig själv att tänka än mer hållbart i vardagen. Men allra mest ser jag fram emot att coacha cheferna till att ställa om sina verksamheter – det kommer att bli kraft och rörelse framåt.


Ämnen: Kommunen

Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har cirka 1 300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.