2023-03-13 15:30Nyheter

Hos Suzanne får anhöriga ta plats

Bild på Suzanne Idsjö, anhörigsamordnare i Vara kommun, som sitter i en orange soffa som står framför en blå vägg.Suzanne Idsjö är Vara kommuns anhörigskonsulent och hon vill vara ett stöd för anhöriga som stöttar någon närstående.

Hos Suzanne Idsjö är alla anhöriga som hjälper en närstående välkomna för att få stöd, information och hjälp.

– Att vara anhörigvårdare är tufft ibland och då finns jag här och kan hjälpa till, säger Vara kommuns anhörigkonsulent.

 

Många anhörigvårdare ser sig inte som det. Det är självklart att ställa upp och hjälpa till. Det kan handla om att hjälpa en förälder som är dement, ett syskon med psykisk ohälsa, ett barnbarn med NPF-diagnos eller en partner som missbrukar.

– Många vävs in i rollen sakta, steg för steg. Man blir så van vid situationen att man inte tänker på hur mer omfattande den ibland blir med tiden och att man kan behöva hjälp. För andra sker det mer plötsligt som vid en stroke, säger Suzanne Idsjö.

Alla kommer att vara anhörig någon eller flera gånger i livet.

– Det kan handla om familjen men också att hjälpa en granne, arbetskamrat eller vän. De är också välkomna att höra av sig, säger Suzanne Idsjö.

Stöd, råd och samtal

Anhörigkonsulentens område är väldigt brett. Hon hjälper anhöriga till personer med funktionsnedsättning, missbruk, psykisk ohälsa, våld i nära relation och äldre.

Suzanne Idsjö är i botten beteendevetare och har tidigare jobbat på bland annat behandlingshem och kvinnojour, erfarenheter som är nyttiga att ha med sig i arbetet med anhörigstöd. Det hon kan hjälpa till med är information, råd, vägledning, att hitta rätt kontakter och utbildningar i till exempel hur man ska bemöta den som vårdas. Hon har också individuella samtal.

– Det kan vara bra att prata med någon utomstående. Här får man vara frustrerad, ledsen, besviken, orolig och dela alla jobbiga tankar man har inom sig. Jag dokumenterar inget, dömer ingen och har tystnadsplikt, säger hon.

Helt efter behov

Anhörigstödet utformas helt efter de behov som finns för att få vardagen att fungera både för den anhörige och den som vårdas. Hon ordnar också grupper som träffas för samtal, information och utbildning, även det helt anpassat efter behovet.

– Det kan handla om föräldrar till barn som har problem i skolsituationer, vuxensyskon eller de som vårdar dementa. Jag försöker vara flexibel och lyhörd för vad som efterfrågas. Att träffa andra i samma situation kan vara betydelsefullt efter - som det är lätt att känna sig ensam, säger hon.

På hemsidan https://vara.se/social-omsorg-och-hjalp/ anhorigstod/ finns information om olika grupper och det går att göra en intresseanmälan direkt på sidan. Längst ner i artikeln finns en QR-kod som tar dig direkt till sidan.

Många anhöriga vårdar dygnet runt alla dagar på året och fokus är helt på den närstående.

– Det är viktigt att ställa sig frågan: hur mår jag? Vad gör jag för att återhämta mig och vad tycker jag är roligt att göra. Det är lätt att glömma bort sig själv, säger Suzanne Idsjö.

Tydliga tecken på att man behöver återhämtning är om man har svårt att sova eftersom den man vårdar är uppe och/eller är dålig på nätterna, att man inte orkar eller kan träffa vänner, barn eller barnbarn och att man behövt sjukskriva sig. Ständig beredskap tar på krafterna.

– Som anhörigvårdare tar man mycket ansvar och vill ordna allt själv. I slutändan blir det för mycket. Ofta kommer man till mig lite för sent, säger hon och hoppas att fler ska höra av sig tidigare.

Avlösning

Anhörigvårdare kan få avlösning genom dagverksamhet eller avlastning under en eller flera dagar, något som kommunens biståndsenhet beslutar om och som anhörigkonsulenten kan hjälpa till med att ansöka om.

– Då kan man till exempel gå och handla utan att oroa sig för att den man vårdar inte klarar sig hemma under tiden, eller att få sova en hel natt, säger Suzanne Idsjö.

Det går också att få korttidsboende, växelboende eller möjlig - het att få åka på rekreationsdagar. Trygghetsplats är en insats som kan vara intressant för många och som inte behöver ansökas om hos handläggare utan man kontaktar korttidsenheterna direkt. De gäller en vecka per tillfälle.

– Anhörigvårdare gör en fantastisk insats men det är också viktigt att ta hjälp även om det kan ta emot i början, säger Suzanne Idsjö.

 


Kontakt

Alla över 18 år som är anhöriga till personer med funktionsnedsättning, missbruk, psykisk ohälsa, våld i nära relation och seniorer kan vända sig till anhörigkonsulent Suzanne Idsjö för stöd.

Telefonnummer: 0512-313 49
Mejl: susanne.idsjo@vara.se


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har cirka 1 300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Sandra Hultman
Kommunikatör
Sandra Hultman