2023-10-03 05:00Nyheter

Hissar flaggan mot våld och för social hållbarhet

En kvinna i rosa skjorta och en kvinna i orange blus och kavaj håller i en orange flagga som är på väg att hissas upp i flaggstången.Birgitte Hald, folkhälsostrateg och Anna Cederqvist, kommundirektör, med den oragna flaggan som den 25 november kommer att vaja över Stora torget i Vara

Den 25 november vajar den oranga flaggan över Stora torget i Vara. Det är ett bidrag i den globala manifestationen mot mäns våld mot kvinnor. Det är också en del i kommunens verksamhetsutveckling som just nu fokuserar på att stärka arbetet med social hållbarhet med fokus på återhämtning och våld i nära relation.

Vara kommuns verksamhetsutveckling har nu varit igång i över ett år och det är dags för den tredje lärresan för medarbetarna. Denna gång är fokus på social hållbarhet.
Det är ett stort begrepp som kan kännas svårt att greppa men handlar om att skapa ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader. Folkhälsomyndigheten slår fast att social hållbarhet är avgörande för det demokratiska samhället och nödvändigt ur samhällsekonomiskt perspektiv. På individnivå handlar social hållbarhet om välbefinnande, rättvisa och att alla människor får sina grundläggande behov tillgodosedda.
– Att ha tillgång till dessa förutsättningar är nödvändigt för att skapa ett meningsfullt liv, där vi mår bra fysiskt och psykiskt. Det innebär att det är lika viktigt att vi mår bra och har ett meningsfull och trygg fritid som att vi trivs och har en rättvis arbetsplats, säger Birgitte Hald, folkhälsostrateg i Vara kommun.
Social hållbarhet – en framtidssatsning
Anna Cederqvist är kommundirektör och ser satsningen som ett viktigt bidrag för framtiden.
– Ju starkare ett samhälle är, där människor har möjlighet att skapa ett gott liv, med god hälsa och en rik fritid, där man är delaktig i samhället, kan utbilda och försörja sig, desto bättre livsvillkor får våra barn och unga och framtida generationer. Ekonomisk och miljömässig hållbarhet är vi ganska bra på att se och jobba med, men vi behöver bli bättre på att även ta ansvar fullt ut för att bli än mer socialt hållbara, säger Anna Cederqvist, kommundirektör.
Under hösten kommer alla medarbetare i Vara kommun att utbildas kring begreppen social hållbarhet och återhämtningsförmåga samt en föreläsning om just återhämtning och arbetsglädje. Men stort fokus i verksamhetsutvecklingen blir att höja kunskapen och medvetenheten om våld i nära relation. Temat har valts av flera anledningar, bland annat har regeringen stärkt arbetet för ökad jämställdhet med fokus på arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.
– I Vara har vi också relativt många polisanmälningar som rör våld i nära relation. Vi ser också den medmänskliga aspekten, att vi inte vill att någon ska utsättas för våld. Vi vill inte heller att någon ska känna att våld är en lösning att ta till. Våld i nära relation är allvarligt. Det orsakar både fysiskt och psykiskt lidande och får konsekvenser för både personen, familjen och samhället i stort. Att vara utsatt för våld i nära relation påverkar måendet och ofta även arbetsförmågan, säger Birgitte Hald.
 
Varför är våld i nära relationer en prioriterad fråga för arbetsgivaren?
– Ett skäl är förstås att vi bryr oss om våra anställdas hälsa och välbefinnande. Ett annat skäl är att våld i nära relation är en orsak till sjukskrivningar och ohälsa, och då vill vi bidra, dels ur ett medmänskligt perspektiv, men även i ett kompetensförsörjningsperspektiv. Vi behöver alla våra medarbetare på plats och i god fysisk och psykisk form, säger Anna Cederqvist.
 
Det är ett ämne som kan vara känsligt och kännas privat. Hur kommer arbetsgivaren närma sig frågan?
– Efter utbildningen arbetar man med det på arbetsplatsträffar. Alla chefer är beredda på att frågan kan komma på ett personligt plan och är också beredda att hjälpa till, men alltid på medarbetarens initiativ. Vi har förberett för stöd i olika former, och man kan även få stöd anonymt, säger Anna Cederqvist.
 


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har cirka 1 300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.