2023-03-02 15:41Nyheter

Hallå där, hållbarhetsstrateg Lina Alfredsson Mihlzén

Lina Alfredsson Mihlzén, hållbarhetsstrateg i Vara kommun.Lina Alfredsson Mihlzén, hållbarhetsstrateg i Vara kommun.

Varför är det viktigt att kommunens medarbetare utvecklas inom miljömässig hållbarhet?
– Miljöfrågan tenderar att bli väldigt ideologisk, vilket ibland hindrar oss från att hantera sakfrågan och dra nytta av de fördelar som miljöarbetet ger oss i form av en bättre välfärd. Det är viktigt att vi väver in miljöarbete som en naturlig del i det vi gör för att skapa mervärde. Ett bra exempel är arbetet inom äldreomsorgen där vi arbetat med att minska engångsartiklar. Det leder till mindre miljöpåverkan, mer pengar över till annat och mindre avfallsmängder vilket skapar en bättre arbetsmiljö.
Vad är miljömässig hållbarhet?
– Miljömässig hållbarhet handlar om naturmiljön, alltså den miljö i form av vatten, träd, hav och skogar som finns runt oss. Men också om de naturresurser som vi är beroende av och som finns på planeten, exempelvis träråvara, odlingsbar jord, kol och olja, liksom de tjänster naturen hjälper oss med, så som pollinering, luft, vattenrening och nedbrytning av avfall.
Vad gör kommun redan i dag för att bli mer hållbara?
– Varje dag pågår aktiviteter som skapar ett mer hållbart Vara. Flera enheter har drivit ett miljöarbete länge och har kommit långt. Ett konkret exempel som alla medborgare märker nu i början av året är vår nya återvinningscentral. Vi har också kommit långt med att införa elfordon, nyligen startade vi ett återbruk för kommunala möbler och vi utbildar alla medarbetare i hållbar utveckling såväl miljömässig som social hållbarhet.
Vilka är kommunens styrkor inom hållbarhet?
– Styrkan är definitivt att vi är en liten kommun som har nära till samarbete och synergieffekter mellan förvaltningar. Vi är också en landsbygdskommun med många lokala resurser som vi ska ta vara på. För att vi ska nå en hållbar utveckling krävs att alla, kommun, näringsliv och civilsamhälle, bidrar med sin pusselbit. I Vara finns en tradition av ett lokalt föreningsliv och samverkan mellan aktörer, det ska vi ta vara på.
Vad är förhoppningen att lärresan ska leda till?
– Förhoppningen är att vi ska stärka kompetensen hos våra medarbetare inom miljömässig hållbarhet och att fler ska väva in miljöarbete i vardagen. Vi har flera utmaningar framöver inom kommunen och för att möta dem behöver vi våga tänka nytt och ta vara på våra resurser. Miljöfrågan ska inte hanteras separat i olika projekt utan ska vara en naturlig del av allt vi gör.


Ämnen: Kommunen

Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har cirka 1 300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Sandra Hultman
Kommunikatör
Sandra Hultman