2023-06-12 06:00Nyheter

Gymnasiet slopar papperskorgar

Två män och en kvinna kör stora gröna sorteringskärl i en skolkorridor.Henrik Svensson, Susanne Schiller Harvey och Jörgen Olofsson med sorteringskärl som ersätter papperskorgarna som nu slopats på Lagmansgymnasiet.

375 liter avfall produceras varje skoldag på Lagmansgymnasiet. Nu satsar de på att återvinna det 
mesta avfallet och är den första skolan i Vara kommun som har slopat papperskorgarna. Dessutom återbrukar skolan ännu mera och låter spillmaterial få nytt liv.
 
Just nu verksamhetsutvecklar Vara kommun inom hållbarhet ur flera perspektiv. Sedan 2021 har kommunen en miljöstrategi där ett av tre huvudmål är att skapa en cirkulär och resurseffektiv kommun. Konkret innebär det att kommunens verksamheter ska skapa så lite avfall som möjligt. För Lagmansgymnasiet betyder det att göra genomtänkta inköp, återbruka möbler, spillmaterial och att ha en ambitiös källsortering.
I februari blev de först ut bland skolorna i kommunen med att slopa papperskorgarna.
– Vi har förbättrat oss genom att återvinna material i större utsträckning och att sortera i fler fraktioner. I samarbete med bland annat lokalvården har vi tagit bort papperskorgar i korridorerna och köpt in källsorteringsmöbler för att skilja på pappersförpackningar, plast, pantburkar och restavfall, säger Susanne Schiller Harvey, rektor.
 
Viktigt med rätt sortering
Inför införandet har personal och elever fått utbildning.
– Att sortera rätt kan vara svårare än man tror. För att källsortering ska fungera i alla led måste det sorteras rätt. För hög procent felsortering innebär att det blir restavfall, alltså brännbart, säger Susanne Schiller Harvey.
För att sortera behöver eleverna nu gå några fler steg eftersom det finns färre sorteringskärl än det fanns papperskorgar.
– I början tyckte många att det var jobbigt att gå de extra stegen men efter några veckor var det ingen som pratade om det längre. Det är som med all förändring, det tar lite tid i början, säger Henrik Svensson, vaktmästare.
Att kunna källsortera är viktigt för miljön men också för att vara redo för yrkeslivet. På exempelvis byggen är källsortering numera en självklar del av jobbet.
– I dag är det sju sorteringsfraktioner som gäller ute på byggen, säger Jörgen Olofsson, lärare på bygg- och anläggningsprogrammet.
 
Återbrukar genom samarbete
För att skolan ska kunna hålla nere inköp av nya möbler behövs reparationer och samarbete inom kommunen.
– Vi lagar möbler och klär om soffor i den utsträckning som går och vaktmästarna på skolarna samarbetar när det gäller behov av skolbänkar och skåp med mera. Vi har visst lagerutrymme men det är ofta kallförvaring som inte är bra för möblerna om de blir stående för länge. Det bästa är om de används och enheten för arbete, integration och sysselsättning hjälper ofta till med transporten, säger Susanne Schiller Harvey och fortsätter:
– Inköpen minskas också genom att vi undviker köpa engångsartiklar och att återanvända det som går. Exempelvis tränar eleverna på industriprogrammet ofta svetsning på restbitar som lagts i containern. De har bland annat skapat olika stolar som jag fick provsitta och utse vinnande modell.
Även om Lagmansgymnasiet är först ut med att slopa papperskorgarna är det en satsning som görs i hela kommunen. Och Susanne Schiller Harvey tror att skolan har lite att lära av de yngsta Varaborna.
– De som är bäst på att källsortera är nog våra yngre barn på förskolorna och då gäller det för oss i grundskola och gymnasiet att hänga på, säger hon.


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har cirka 1 300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Sandra Hultman
Kommunikatör
Sandra Hultman