2020-01-08 10:05Nyheter

Föreläsning om elevhälsoarbete för kommunens pedagoger och lärare

null

Petri Partanen, specialist i pedagogisk psykologi, föreläste under gårdagen om att utveckla elevhälsoarbetet i skolan.

320 lärare och pedagoger från kommunens olika verksamheter var igår på konserthuset för att ta del av Petri Partanens expertis om elevhälsoarbete.

I höstas hade Petri en inledande föreläsning som bland annat behandlade hur synen på elevhälsouppdraget förändrats till ett gemensamt uppdrag för alla i skolan. Då beskrev han vikten av att försöka bryta negativa spiraler och elevers skolsvårigheter tidigt genom förebyggande arbete både på arbetslagsnivå och i samverkan med elevhälsopersonalen. Den här gången fördjupade han föreläsningen kring fem faktorer som är viktiga i detta förebyggande och främjande arbete, för elevernas hälsa, välbefinnande och lärande. Petri utgick från den kunskapsöversikt som han skrivit för Skolverket: ”Hälsa för lärande – lärande för hälsa”.

Helena Håkansson, lärare på Lagmansgymnasiet, var en av de som deltog på föreläsningen.

– Jag upplever att det finns en tröghet kring att våga testa nya arbetssätt, både hos ny och gammal personal. Ofta är manualer för skolan väldigt abstrakta. Föreläsningen idag knöt an till det praktiska på ett väldigt bra sätt och vi har fått många bra verktyg att använda, säger Helena.

Petri Partanen har arbetat i många år som skolpsykolog i det vardagsnära arbetet kring barn och ungdomars hälsa, lärande och utveckling. Han forskar även inom området elevhälsa med inriktning mot barn och ungdomars lärande och metakognition, på Mittuniversitetet, samt på Institute of Education, UCL i London.


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar- I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Stina Arvidsson
Kommunikatör
Stina Arvidsson
Maria Joelsson
Kommunikationschef
Maria Joelsson
Malin Körling
Kommunikatör
Malin Körling