2022-09-30 07:46Nyheter

Flexibel central för modern återvinning byggs i Vara

Ett flygfoto över den nya återvinningscentralen som är under uppbyggnad utanför Vara tätort.Vid årsskiftet öppnar Varas nya återvinningscentral i Heljeved. Anläggningen är 30 000 kvadratmeter stor (en del hyrs ut till park och gata) och kommer rymma bland annat en U-formad sorteringplattform som är både till

En tillgänglig och flexibel återvinningscentral som är redo att möta framtiden – det var beställningen från Vara kommun. Vid årsskiftet öppnar den nya återvinningscentralen som göra det lätt att sortera rätt.

– Vi har behövt den här återvinningscentralen en längre tid. Vara kommun har aldrig tidigare haft en egen utan vi har behövt förlita oss på företag och det gör oss känsliga i en verksamhet där vi som kommun har många skyldigheter, säger Erik Lindström, ordförande i tekniska nämnden.

Vid årsskiftet öppnas portarna till den totalt 30 000 kvadratmeter stora anläggningen med sorteringsyta för 30 containrar, plats att återvinna vitvaror, lämna trädgårdsavfall men också möjlighet till omlastning av avfall - och kanske viktigast av allt, möjlighet till förändring efter behov och lagkrav.

– Återvinningscentralen kommer att bli flexibel. Det har varit viktigt för oss eftersom i framtiden förväntar vi oss fler sorteringsfraktioner, säger Nils Gustavsson, teknisk chef i Vara kommun.

Plats att växa
Anläggningen i Heljeved kommer att drivas och skötas av kommunalförbundet Avfall och återvinning Skaraborg, AÅS.
– Det är jätteroligt att vara med och bygga upp en helt ny återvinningscentral, det har vi aldrig gjort innan, säger Christina Storm, chef för återvinningscentralerna inom AÅS.
Däremot är Avfall och återvinning Skaraborg vana vid att driva återvinningsanläggningar och att hantera information, regelskrivning och planering kring hur hushållsavfall ska tas om hand. Kommunalförbundet bildades nämligen redan 2000 och sedan årsskiftet ingår sammanlagt 13 kommuner i förbundet.
 
En av kommunerna är Karlsborg vars anläggning inspirerat utformningen av Varas nya återvinningscentral som får en U-formad sorteringsyta i markplan. Det skapar tillgänglighet för kunder och flexibilitet för verksamheten.

Christina Storm, chef återvinningscentralerna inom AÅS, Leif Lindqvist, driftledare AÅS återvinningscentraler i väst, Erik Lindström, ordförande i tekniska nämnden och Roger Immerstrand, projektledare i Vara kommun.

Christina Storm, chef återvinningscentralerna inom AÅS, Leif Lindqvist, driftledare AÅS återvinningscentraler i väst, Erik Lindström, ordförande i tekniska nämnden och Roger Immerstrand, projektledare i Vara kommun.

Inga säckar
Att sorteringsytan anläggs i markhöjd med målade linjer i marken gör också att antalet containrar, eller fraktioner som det heter i återvinningsbranschen, kan anpassas efter behov.
– Vi kommer exempelvis kunna variera antalet fraktioner efter säsong, runt jul slängs exempelvis mer förpackningar och på våren är det trädgårdgårdsavfall, säger Leif Lindqvist, driftledare för AÅS återvinningscentraler i väst.
Utmed sorteringsytan kommer det ställas samma sorteringsfraktioner återkommande för att undvika köbildning. Allt som slängs i containrarna ska slängas löst, inga sopsäckar är tillåtna. AÅS erfarehet nämligen är att det många gånger göms fel, och ofta, farligt avfall i säckar.
 
Miljön inne på återvinningscentralen har också prioriterats. Det ska vara fräscht, rent och vara tydligt vart man ska lämna sitt återvinningsmaterial. Runt om hela centralen finns höga jordvallar för att verksamheten inte ska synas utifrån och bli ett för stort ingrepp i Varas platta landskap.
 
AÅS planerar också för ett inpasseringssystem som kallas Grönt kort. Det innebär att privatpersoner som genomfört en kort utbildning kan använda anläggningen även när den är obemannad.
– Det kommer införas men inte direkt från den 1 januari utan successivt. Inledningsvis kommer vårt mål vara att få en bra sorteringskvalitet på det som slängs, säger Christina Storm.
Den nya återvinningscentralen bidrar utöver med bättre återvinningsmöjligheter också med nya arbetstillfällen i Vara. Avfall och återvinning Skaraborg uppskattar att de kommer att behöva rekrytera cirka fyra nya tjänster.


Ämnen: Kommunen

Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har cirka 1 300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Sandra Hultman
Kommunikatör
Sandra Hultman