2021-10-22 08:36Nyheter

Familjecentralen börjar ta form

Projektledare Ola Bengtsson visar ritningar för Liselotte Everhag Winbladh, chef för elevhälsan i Vara kommun.Projektledare Ola Bengtsson visar ritningar för Liselotte Everhag Winbladh, chef för elevhälsan i Vara kommun.

I en gammal restaurangskola börjar nu Vara kommuns familjecentral växa fram. Ett efterlängtat nav och en saknad mötesplats för kommunens föräldrar och barn.
– Det handlar om att vården ska vara nära och tillgänglig. Man ska inte behöva bli runtskickad till massor med platser. Här får vi en plattform där vi samlar alla de bitarna man kan tänkas behöva som förälder, familj eller barn, säger Anna-Lisa Östergaard, vårdcentralchef på Närhälsan i Vara.
Innan sommaren 2022 är tanken att familjecentral ska öppna. En träffpunkt där ungdomsmottagning, barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola och familjeteamet flyttar in i gemsamma lokaler. 
 
Målet med verksamheten är att, utifrån hela familjens livssituation, främja en god hälsoutveckling hos  barn och föräldrar. Verksamheten ska vara lättillgänglig och oberoende av familjers ekonomiska förutsättningar, kulturtillhörighet och etnicitet.
Började som förslag
För några år sedan kom det in ett förslag till Vara kommun via synpunktssystemet Bättre Vara: Varför har Vara ingen kommunal öppen förskola? En synpunkt som väckte funderingar och tankar inom kommunen. Om vi startar en öppen förskola, varför inte samlokalisera den med en rad andra verksamheter som föräldrar och barn besöker? Fenomenet är inte nytt, idag har många kommuner i landet en familjecentral, och det är av stor betydelse att även Vara nu kommer att etablera en central.
– Ja, det är både efterlängtat och väldigt angeläget. Det känns väldigt bra att vi snart är i mål med vår familjecentral, säger Liselotte Everhag Winbladh, chef för elevhälsan i Vara kommun.
En familjecentral är en modell för samverkan mellan kommun och region. Den ska fungera som en mötesplats där föräldrar och barn kan träffas, utbyta erfarenheter och på ett enkelt sätt kunna träffa olika stöttande kompetenser. 
– Det ska vara en lågtröskelverksamhet, vilket innebär att man på ett enklare, mer avslappnat sätt, kan komma i kontakt med socialtjänsten. Man ska kunna träffa oss på en helt annan nivå, det behöver inte vara något allvarligt eller akut, säger Jessica Bredenberg, verksamhetschef inom socialförvaltningen i Vara kommun.
Hennes kollega Heidi Hansen fyller i:
– Det handlar om god och nära vård. Man ska se till individens behov. De ska inte behöva veta vem som ansvarar för vad, utan det viktiga är att de får stöd och hjälp. Det känns helt rätt att vi samlar det stödet  i gemensamma lokaler, säger Heidi Hansen,  enhetschef inom socialförvaltningen.
Den nästan 1000 kvadratmeter stora lokalen på vårdcentalen i Vara har under de senaste åren fört en anonym tillvaro då den i stora delar har tjänstgjort som förrådsutrymme. Tidigare här där varit  personalmatsal och restaurangskola. Men nu 
pågår en totalrenovering.
– För mig är det ett  spännande och annorlunda projekt med fler än bara en verksamhet att ta hänsyn till.  Men jag tror och hoppas att alla kommer bli nöjda. Och jag ser verkligen framemot att kunna öppna när vi närmar oss sommaren 2022, säger Ola Bengtsson som är projektledare på tekniska förvaltningen.


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.