2023-03-21 07:55Nyheter

Få minus och plus att gå ihop

Bild på Per Hjällström, budget- och skuldrådgivare.Budget- och skuldrådgivaren Per Hjällströms tips är att börja med att göra en budget för att få koll på inkomsterna och utgifterna, något som han kan hjälpa till med.

Ibland hamnar ekonomin i obalans och skulderna växer. Det är inte ovanligt att tycka att det är jobbigt, skämmigt och må psykiskt dåligt över situationen och vilja skjuta allt på framtiden.

– Det finns hjälp att få och sök i tid, du är inte ensam. Det finns alltid en väg framåt, säger budget- och skuldrådgivaren Per Hjällström.

Orsakerna till att privatekonomin blir sårbar är många och olika för alla. Det kan ha hänt något i livet som arbetslöshet, sjukdom, separation, missbruk och det som händer i samhället med bland annat högre priser påverkar också i hög grad.

– Alla är välkomna att söka hjälp och det är gratis, säger Per Hjällström. Målet med hans arbete är att personen som söker hjälp ska få en ekonomi i balans och hitta vägar mot skuldfrihet. Första steget på den vägen är just att ta kontakt med kommunens budget- och skuldrådgivare, ett steg som kan ta tid och vara svårt att ta.

– Har man gjort det och bokat en tid är halva jobbet gjort. Men en stor skuld har ofta tagit tid att bygga upp och man får räkna med att det kan ta tid att bli skuldfri, säger han.

Papper och penna

Att få eller återta kontrollen över situationen är den första delen. Det kan handla om att skapa rutiner och strukturer.

– Ofta brukar vi ta fram papper och penna och lista inkomster och utgifter. När man kommer till mig brukar vi gå igenom kontoutdrag för hela året så vi får med allt. Det är lätt att glömma exempelvis ett abonnemang man har på autogiro. Det blir väldigt konkret när allt kommer på papper, förklarar budget- och skuldrådgivaren.

Spara

Efter det handlar det om att prioritera det som är viktigast som hyra, el och hemförsäkring. Det resulterar ofta i att man behöver ändra sitt beteende, avstå från en del man brukar köpa och kanske säga upp vissa abonnemang och tjänster eftersom pengarna inte räcker. Per betonar att han är rådgivare och att det är personen själv som får ta beslut om vad inkomsterna ska gå till.

– Jag kan bara berätta om vad konsekvenserna blir om man inte betalar. En obetald räkning blir dyrare och dyrare ju längre man väntar, säger han.

Han betonar också vikten av att försöka spara trots att ekonomin är ansträngd.

– Det bästa sparandet är det som blir av även om man tycker att det är små summor. Det är bra att ha en buffert i fall man måste gå till tandläkaren eller glasögonen går sönder, säger han.

Ohälsa

Skulder påverkar vardagsekonomin i högsta grad. Vid budget- och skuldrådgivningen brukar de separeras för att först få ordning på vardagsekonomin och sedan hitta lösningar för skulderna. Den som har så stora skulder att det inte finns någon möjlighet att betala inom överskådlig tid kallas för överskuldsatt.

– Det är jobbigt för den enskilde i vardagen men är också en ökad risk för psykisk och fysisk ohälsa. Det är viktigt att ta hjälp och lösa situationen, säger Per Hjällström.

I Vara kommun hade 5,8 procent skulder hos Kronofogden vid årsskiftet 2021/2022. Det är högre än riksgenomsnittet som var 3,7 procent. Den samlade skulden för invånarna i Vara kommun var 173 miljoner.

Skuldsanering

Ett sätt att få ordning på skulderna kan vara att ansöka om skuldsanering. Budget- och skuldrådgivaren kan hjälpa till med att få kontroll över skulderna och skapa balans i vardagsekonomin vilket är en förutsättning för att klara av en skuldsanering. Den beslutas om och genomförs av Kronofogden.

– Jag kan också hjälpa till med kontakter med myndigheter och fordringsägare om man tycker att det är jobbigt. Vi rådgivare finns med under hela vägen som stöd, säger han. En skuldsanering pågår vanligtvis under fem år och under tiden betalar man så mycket man kan och det är ett belopp som Kronofogden beslutar. Efter det skrivs de skulder som inte kunnat betalas av. Under den tiden ska personen bli trygg i att ha kontroll över sin ekonomi, spara till en buffert och aktivt arbeta med en livsstilsförändring så att den inte hamnar i samma situation igen.

– Vi borde prata mer om vår ekonomi så att steget att ta hjälp inte blir så svårt att ta. Man är inte ensam och finansiella bekymmer kan drabba vem som helst. Hur mår egentligen din ekonomi? Ställ frågan både till dig själv och till personer i din omgivning som kanske har bekymmer, avslutar Per Hjällström


Så gör du en budget

Inkomster

Summera alla inkomster som lön, pension, sjukpenning, barnbidrag och studiemedel. Kolla om du har rätt till fler tillägg som exempelvis bostadstillägg.

Utgifter

Gå igenom alla utgifter du har under hela året. En del betalas månadsvis som hyra, annat kvartalsvis eller en gång om året. Ett tips kan vara att räkna om allt till månadskostnader så du kan sätta av pengar så du har när räkningen ska betalas. Kolla vad du har för löpande abonnemang och vad som betalas via autogiro. Avsätt pengar till sparande så du har en buffert.

Prioritera

För att få balans i ekonomin så att utgifterna inte är högre än inkomsterna måste du prioritera. Det viktigaste är alltid hyra, el, hemförsäkring, läkemedel och mat. Det kan vara svårt att ändra vanor och beteende men ställ det mot konsekvenserna av att inte kunna betala räkningarna.

Läs mer

Vill du få fler tips och mer information eller göra en digital koll på din ekonomi kan du gå in på Konsumentverkets hemsida eller på Kronofogdens hemsida.


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har cirka 1 300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Sandra Hultman
Kommunikatör
Sandra Hultman