2023-04-11 11:50Nyheter

Ett nej gör skillnad för att unga ska avstå droger

Bilden föreställer Christine Hummelblad och Håkan Fransson.Vara kommuns drogfrebyggare Christine Hummelblad och Håkan Fransson säger att det är viktigt att som förälder våga säga nej till att ungdomar använder alkohol, nikotin eller narkotika.

Nolltolerans till att ungdomar under 18 år dricker alkohol eller använder tobak och en negativ attityd till narkotika. Det har stor betydelse för att ungdomar ska låta bli att testa. Vara kommuns drogförebyggare Christine Hummelblad och Håkan Fransson uppmanar föräldrar att prata med sina barn om droger och att våga säga nej.

– Om vi håller ungdomar borta från alkohol och tobak, håller vi dem borta från narkotika också, säger Håkan Fransson.

 

I många tv-serier syns karaktärerna oproblematiskt röka cannabis, media rapporterar om att allt fler unga vågar testa narkotika och med internet har tillgängligheten ökat. Som förälder eller engagerad vuxen är det lätt att känna sig orolig men också otillräcklig kring vad en kan göra för att hålla barnen från narkotika. Vara kommuns drogförebyggare Christine Hummelblad och Håkan Fransson är mer optimistiska, det finns mycket du som förälder kan göra. Att föräldrar har nolltolerans mot att ungdomar använder alkohol och tobak innan de är 18 år anser de är viktigast.

– Se inte mellan fingrarna kring alkohol och tobak, säger Christine Hummelblad.

Kollegan Håkan Fransson utvecklar:

– Det är i princip bara ungdomar som dricker alkohol och rökar som också testar narkotika. Våra undersökningar visar att ungdomarna som inte använder alkohol eller tobak inte heller testar narkotika.

Att flera länder har legaliserat cannabis har bidragit till att det blivit en något mer liberaliserad syn på narkotiska preparat som cannabis. Detta oroar drogförebyggarna.

– Därför är det viktigt att ha en uttalad negativ attityd till droger och våga prata om ämnet hemma. Berätta för barnen vad du tycker om narkotika, vad som kan hända och att du inte vill att de testar, säger Christine Hummelblad.

Hon tillägger:

– Våga också hålla kvar en nära kontakt med ditt barn. Säg att du vill ha kontakt med dem under kvällen om de är ute på något och prata med andra vuxna runt ungdomarna om vad de gör.

Att förbud mot alkohol och tobak skulle öka viljan att testa avfärdar drogförebyggarna.

– Tvärtom. När vi pratar med ungdomar om varför de inte dricker svarar många att det är för att mamma eller pappa skulle bli besvikna, säger Håkan Fransson.

Han tillägger att egentligen är utvecklingen kring ungdomars droganvändning inte så dyster som det kan låta.

– Allting är egentligen bättre än för 20 år sedan. Vi har halverat rökningen och alkoholdrickandet bland unga. För 20 år sedan hade 80 procent av niondeklassarna druckit alkohol, i dag är samma siffra 40 procent, säger Håkan Fransson.

I Sverige har vi bra koll på ungdomars drogvanor genom att Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, sedan 1971 kartlagt ungdomars vanor. Drogförebyg - garna i Vara genomför också årligen en kartläggning om drogvanorna hos högstadieeleverna och gymnasieelever i årskurs 1.

Deras undersökning visar att bara åtta procent av högstadieeleverna någon gång har varit berusade. Men det finns några orosmoln och de stavas vejping och vitt snus. Vejping är en elektronisk cigarett som innehåller nikotin men inte tobak och vitt snus är snus utan tobak men med nikotin.

– Vejps ökar jättemycket redan från mellanstadieåldern och uppåt och vitt snus har lanserats med en ganska aggressiv marknadsföring riktad mot unga kvinnor vilket fått många unga tjejer att börja snusa, säger Christine Hummelblad.

 

Hon uppmanar alla föräldrar att läsa på om om ämnet och prata med sina barn.

– Annars får de information från någon annan.

 


Tips till föräldrar

Säg nej. Tala om att ungdomar under 18 år inte alls ska använda alkohol eller tobak.

Lär känna ditt barns kompisar och deras föräldrar. Gör gärna gemensamma regler med föräldrarna om utetider med mera.

Håll koll på din egen alkohol. Tillåt inte föräldrafria fester.nSka ni åka bort? Se till att ni har backup som håller koll så inget går över styr.

Om du ser någon som langar tobak, alkohol eller narkotika kontakta polisen på www.polisen.se/ tips. Du kan vara anonym.

Våga söka hjälp om du är orolig för ditt barns beteende eller umgänge. Det finns hjälp att få.Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har cirka 1 300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Sandra Hultman
Kommunikatör
Sandra Hultman