2017-12-05 13:03Nyheter

En historisk skattkista

null

I drygt två och ett halvt år har Jörg Siewert, tillsammans med sina kollegor på kommunens arkiv, slitit med att tyda gamla anteckningar, ladda upp raspiga ljudklipp och varsamt hantera ömtåliga fotonegativ. Ett enormt digitaliseringsarbete som nu allmänheten får ta del av!

– Webbarkivet är ett smidigt sätt att kunna ta del av arkivmaterial istället för att behöva besöka oss fysiskt. Webben har dessutom flera tekniska fördelar, som exempelvis att texterna i webbarkivet finns transkriberade till tryckbokstäver så att man slipper tolka de många gånger svåra handstilarna, berättar kommunarkivarie Jörg Siewert.

Skapar nyfikenhet
Ja, i webbarkivet trängs gamla handskrivna blev, som har tytts och transkriberats, med ljudupptagningar från kommunfullmäktige och gamla släktfotografier från gårdarna runt om i kommunen. Ett unik historiskt material där historier berättas, livsöden åskådliggörs och människor och händelser gestaltas. Ett material som väcker både nyfikenhet och förundran och som kan skapa förståelse för den byggd vi bor i.

– Det känns väldigt bra att arkivet nu finns tillgängligt för allmänheten. Vi har jobbat hårt med att göra det har materialet publikt. Eftersom Vara kommuns historia tillhör alla de människor med anknytning till bygden är det inte mer är rätt att de också ges möjlighet att själva få botanisera i det här unika arkivet, säger Jörg Siewert.

Ett av alla de livsöden arkivet berättar om är familjen Tholins (bilden). De bodde i liten stuga i utkanten av mossen i Södra Kedum. Stugans tak var klätt med torv och mossa. En av familjens käraste ägodelarna var geten Betty. Av henne fick man mjölk som man kunde ysta ost på eller dricka. Och om det skulle bli riktig nöd så kunde man i värsta fall slakta henne. Att man hade getter var inget ovanligt förr och särskilt inte på de magra jordar som fanns runt Vara.

Unikt arkiv
Med möjlighet att söka på bilder, texter, ljudupptagningar, kartor och personer är innehållet i webbarkivet en historisk skattkista redo att upptäckas. Arkivet i sig är också unikt, menar Jörg Siewert.

– Bortsett från stora aktörer som Riksarkivet, Arkiv Digital och ett och annat bildarkiv så är det unikt. Jag har själv aldrig hört att till exempel någon annan kommun har något liknade arkiv.

Besök webbarkivet på: webbarkiv.vara.se


Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har ca 1300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar- I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Stina Arvidsson
Kommunikatör
Stina Arvidsson
Maria Joelsson
Kommunikationschef
Maria Joelsson
Malin Körling
Kommunikatör
Malin Körling