2023-06-14 06:00Nyheter

Allt samlat under ett tak

Två kvinnor står vid en bänkChristina Strandman och Maria Palm är enhetschefer för Ebba korttid respektive Rondellen som nu finns under ett och samma tak.

Den 12 maj invigdes nybyggda Vara korttid. Kort därefter flyttade de första in i  de moderna och anpassade lokalerna.

– Det är fantastiskt att ha rehabilitering, demens-, somatisk- och palliativ vård samlat under ett tak, säger Maria Palm, en av två enhetschefer.

Vara korttid består i grunden av två delar; Ebba korttid som är inriktat på demenssjukdomar och Rondellen dit brukare med olika somatiska tillstånd som exempelvis stroke och frakturer kommer. Ebba korttid har 10 platser och Rondellen 18 platser där även två palliativa platser räknas in. Personalgrupperna på avdelningarna kommer att samarbeta med varandra och utbyta kunskaper.

– Det är många brukare som är multisjuka med flera diagnoser och hälsotillstånd. Det blir enklare för personalen att samarbeta och hjälpa varandra utifrån sina specialiteter när de finns i samma lokaler. Allt hänger ihop, säger enhetschefen Christina Strandman.

Behoven varierar

Vilka som kommer till korttidsboendet varierar. De flesta har ett beslut från biståndshandläggare. En del brukare kommer från sjukhuset men är inte redo att gå hem med hemtjänst medan andra kommer på växelvård för att avlasta anhöriga.

– Här får man vård, omvårdnad och rehabilitering. Vi gör också bedömningar där vi ser vad som behöver göras för att de ska bli bättre och kunna flytta hem igen. Det kan vara hjälpmedel, bostadsanpassningar, medicininställningar och rehabilitering. Ibland går inte det utan de får flytta till ett boende efter utredning av en biståndshandläggare. En del är i ett palliativt skede och får vård i livets slut här. Vi samarbetar med det mobila palliativa teamet, säger Maria Palm.

Det finns också platser som inte är biståndsbedömda som trygghetsplatser som anhöriga kan boka direkt.


Ämnen: Omsorg

Om Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se långt. Vi har en tradition av att arbeta långsiktigt och att vidga vyerna. Vara kommun har cirka 1 300 anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbetsgivaren i vår kommun. Vi arbetar utifrån vår vision Vara vågar - I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden.


Kontaktpersoner

Sandra Hultman
Kommunikatör
Sandra Hultman